MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

Với ý nghĩa tạo không khí vui tươi đón Tết cổ truyền cho nhân dân nhiều hoạt động sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân đã diễn ra trong nhiều năm nay thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân.

 

Mọi người nô nức chờ đón cá các hoạt động văn hóa, văn nghệ của các cơ quan đoàn thể trên địa bàn sinh sống. Một nét văn hóa mới là Hội báo Xuân được tổ chức hàng năm nhằm giới thiệu văn hóa con người Việt Nam và sự đi lên của đất nước trong giai đoạn CNH&HĐH, bên cạnh đó còn có các triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề quê hương đất nước được triển khai sâu rộng. Cùng với các hoạt động sôi nổi do tỉnh tổ chức, ở từng địa phương có nhiều chương trình vui Xuân phong phú phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân cũng như là một ngày hội lớn của mọi người.

Hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng xuân là hoạt động nhằm nâng cao với đời sống tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, nhân dân sau một năm lao động vất vả, tạo ra bầu không khí vui tươi phấn khởi, mừng ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta. Hoạt động văn hóa nhằm giới thiệu các hình ảnh về thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa đất nước. Đặc biệt, trong những năm gần đây nét văn hóa cổ truyền về thư pháp được khôi phục được giới trẻ đặc biệt quan tâm. Thông qua các hoạt động văn hóa mừng Đảng mừng xuân, mừng đất nước đổi mới nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc của nhân dân đối với quê hương đất nước để qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tác giả: Quàng Văn Thoa

Bài viết liên quan