15/05/19  Tin của trường  19
Kỹ năng tạo hứng thú cho học sinh bán trú tự học
 15/05/19  Tin của trường  14
GỬI LỜI CHÀO LỚP MỘT
 29/04/19  Tin của trường  30
Môi trường giáo dục tốt sẽ là nơi học sinh phát triển nhân cách tốt. Chính vì vậy, trong những năm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” rộng khắp trên cả nước.
 28/04/19  Tin của trường  28
Thực hiện Kế hoạch chuyên môn, chiều thứ 5/25/4/2019 trường PTDTBT tiểu học Xam Măn đã tổ chức tiết dạy chuyên đề môn Tiếng việt theo mô hình trường tiểu học mới VNEN.
 25/04/19  Tin tức - Sự kiện  26
Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 2019 có chủ đề “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.