Tin nổi bật
Tin nổi bật
Trong dịp tết cổ truyền Việt Nam, trên mâm cúng gia tiên của bất kỳ gia đình ...
Vua Hùng thứ 6 có 22 người con trai. Tất cả đều thông minh, văn hay võ giỏi. Trong đó chỉ có hoàng từ thứ 18 là Lang Liêu chỉ thích trồng trọt.Khi vua Hùng đã già yếu, muốn kén chọn người kế vị, Vua phán truyền “Đến ngày hội lớn đầu năm, ai dâng được của ngon vật lạ nhất để cúng trời đất sẽ được ta truyền ngôi cao”.Các hoàng tử đua nhau lên rừng ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 9